• AD-zhangjiajie-glass-bridge-
  • Ad-มาเกา-เวเนเชยน-จไห3d2n
  • thaivivat-ad

Banner

Hot Trip

เส้นทางยอดนิยม
thumb-กวางเจา-กยหลน-หยางซว-ลองเรอแมนำหลเจยง-5-วน-4-คน--25900

ท่องเที่ยวสวรรค์บนดิน "ดินแดนแห่งเขาเขียว,น้ำใส,ถ้ำแปลก,หินงาม"
กวางเจา-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน 25,900 บาท
21 – 25 ตุลาคม 2558

  • Outbound
  • Special

thumb-กวางเจา-กยหลน-หยางซว-ลองเรอแมนำหลเจยง-5-วน-4-คน--25900

ท่องเที่ยวสวรรค์บนดิน "ดินแดนแห่งเขาเขียว,น้ำใส,ถ้ำแปลก,หินงาม"5 วัน 4 คืน 25,900 บาท  21 – 25 ตุลาคม 2558

thumb bana

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังต้องห้าม -หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน

feature phong nha

ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ่น 4 วัน
Shopping ย่านจิมซาจุ่ยที่ฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศ THE VENETIAN,SENADO SQUAREที่มาเก๊า Shopping หล่อหวู

Thum angkorwat

พิเศษ!มหัศจรรย์แดนมังกร 7 วัน
อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง-แหล่งต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ-หวงเห้อโหลว (7 วัน 5คืน)

Thumb phongnha cave

เวียดนาม 5 วัน 3 มรดกโลก
เว้-ดานัง-ฮอยอัน-ถ้ำฟองญา-อุโมงวินห์มอค

thumb bana

ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม 5 วัน
ปากเซ-น้ำตกคอนพะเพ็ง-พนมเปญ- พระราชวังเขมรินทร์-นครวัด-นครธม-เวียดนาม-ไซ่ง่อน-อุโมงค์ขูจี

feature phong nha

นครวัด-นครธม-พนมกุเลน 3 วัน
ปราสาทบันทายศรี-นครธม-ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม-นครวัด-ชมพระอาทิตย์ตกที่โตลเลสาป ชมศิวลึงค์พันองค์ที่พนมกุเลน

Thum angkorwat

ลาวใต้-เวียดนามใต้ 7 วัน
อุบล-ปากเซ –เซกอง-อัตตะปือ- เปลกู-กอนตูม-ดาลัด-โฮจิมินต์ซิตี้-อุโมงค์ขูจี