เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์ (QV) โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์

thumb-เวยงจนทน-เขอนนำงม-วงเวยง-เวยงจนทน-3-วนทวร-QV

 

เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์ (QV)
โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง 11-13 ธค., 15-17 มค., 20-22 กพ., 18-20 มีค., 8-10 เม.ย.59
ท่านละ15,900 บาท

Read more...

ลาวตอนใต้ 4 วัน 3 คืน (31 - 3 ม.ค.'58) Join Group

thumb-ลาว-อบล-ปใหม-2015-กรปโกวเฒา7900

ลาวตอนใต้ 4 วัน 3 คืน (Join Group) พักหรู 7,900 บาท/ท่าน
ตาดผาส้วม – ตาดฟาน – คอนพะเพ็ง – เมืองโขง – โขงเจียม

Read more...

[Join Group] เที่ยวปีใหม่ อุบลฯ-ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน 6900.-

thumb -ลาว-อบล-ปใหม-2015-JoinGroup

เที่ยวปีใหม่ อุบลฯ-ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน 6900.-บาท (Join Group)
ผาแต้ม สามพันโบก น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดเยือง ไร่ชา อุทยานบาเจียง

Read more...

ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (วัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ตาดฝาส้วม

Thum konpapeng

เที่ยวลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
วัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ไร่ชา-ตาดเยือง-ตาดฝาส้วม

  

Read more...

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (วัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง)

Thum Watphu

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน
วัดพู - คอนพะเพ็ง - หลี่ผี

 

Read more...

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-อุทธยานบาเจียง)

Thum phasaum

 

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน
หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ไร่ชา-อุทยานบาเจียง-ช้อปปิ้งตลาดดาวเรือง

 

 

Read more...

создать сайт